ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MONITORA, KOMPUTERA, OPROGRAMOWANIA DO PRZETWARZANIA,
GROMADZENIA I PRZESYŁANIA INFORMACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ–OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA
W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014–2020

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe na zakup: monitora, komputera oraz oprogramowania do przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej – oprogramowania do projektowania.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty